ข้อมูลผู้สมัครใช้งาน-คลังข้อสอบเสริมปัญญา
ราคา Package

ราคา Package ต่อระดับชั้น

Package ราคา เพิ่มการคำนวณโอกาสสอบติด (Evaluation) เพิ่มการออกใบประกาศนียบัตร (Certificate)
1 วิชา 1,999 บาท 999 บาท - +500 บาท
3 วิชา 3,999 บาท 1,999 บาท +500 บาท +500 บาท
5 วิชา 5,999 บาท 2,999 บาท +500 บาท +500 บาท

หมายเหตุ : *เลือก 2 วิชา และ 4 วิชา ไม่ได้
                **กรณีเลือก 1 วิชา จะไม่สามารถเพิ่มการคำนวณโอกาสสอบติด (Evaluation) ได้

โปรโมชั่นพิเศษ!!! สมัครแบบช่วงชั้น (3 ระดับ) 5 วิชา ได้ครบทุก Functions ในราคาเพียง 9,999 บาท 4,999 บาท เท่านั้น จากราคาปกติ 20,997 บาท

โปรโมชั่น
  • คลังข้อสอบ 5 วิชา(ระดับ ป.ต้น) แถม Evaluation และ Certificate ราคา 4,999 บาท เลือกโปรโมชั่น คลิกที่นี่
  • คลังข้อสอบ 5 วิชา(ระดับ ป.ปลาย) แถม Evaluation และ Certificate ราคา 4,999 บาท เลือกโปรโมชั่น คลิกที่นี่
  • คลังข้อสอบ 5 วิชา(ระดับ ม.ต้น) แถม Evaluation และ Certificate ราคา 4,999 บาท เลือกโปรโมชั่น คลิกที่นี่
  • คลังข้อสอบ 5 วิชา(ระดับ ม.ปลาย) แถม Evaluation และ Certificate ราคา 4,999 บาท เลือกโปรโมชั่น คลิกที่นี่
เลือกระดับชั้น
เลือกวิชา
ระยะเวลาการใช้งาน
365 วัน
ปีของข้อสอบที่ใช้งานได้
2549-2566
**ข้อสอบ ป.1 เริมปี 2563, ข้อสอบ ป.2 เริ่มปี 2561, ข้อสอบ ป.3 เริ่มปี 2550,ข้อสอบก่อนปี 2555 จะมีให้ Download เท่านั้น **
สรุปค่าสมัคร
คิดเป็นเงิน 0.00 บาท
ส่วนลด 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.00 บาท
วิธีชำระเงิน
หลักฐานการโอนเงิน
หลักฐานการโอนเงิน*
รูปหน้าสมุดบัญชี
หมายเหตุ
ยืนยันข้อมูลถูกต้อง